1.jpg

Наші послуги

Новини та публікації

assets/cache/images/images/news/immigratsiya-v-ukrainu_01-80x68-597.jpg

02.02.2021

13 січня 2021 року було внесено деякі зміни до Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію в Україну
assets/cache/images/images/news/2021.01.19_dtp-80x68-5b6.jpg

19.01.2021

Співробітники ЮК "Лігал Профсервіс" успішно надали інтереси клієнта в Дніпровському суді м.Києва за фактом ДТП за ст. 124 КУпАП.
assets/cache/images/images/news/2020.10.27_migration_novosti-80x68-db0.jpg

27.10.2020

З 13 жовтня 2020 року набули чинності нові зміни, метою яких стало усунення цих незручностей і спрощення процедури оформлення посвідки на проживання в Україні для громадян Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Узбекистану, Молдови
Юридична фірма LegalProfservice » Новини та публікації » Зміни в оформленні документів іноземцям в умовах карантину

Зміни в оформленні документів іноземцям в умовах карантину

Перебування iноземцiв в Українi та оформлення ними документiв в умовах карантину

В умовах свiтової пандемiї спричиненої поширенням у свiтi гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2 (далi - COVID-19) в Українi, яку не оминув цей вiрус, з 12 березня 2020 року на пiдставi Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України № 211 вiд 11 березня 2020 р. «Про запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2», встановлено карантин. Оскiльки, низка карантинних обмежень встановлених законодавством України на період карантину стосується iноземних громадян тож розглянемо, як це на них вплине і що їм робити.

Термiни перебування iноземцiв в Українi в перiод карантину.

У зв’язку з обмеженнями встановленими на перiод карантину щодо тимчасового закриття кордонiв України на в’їзд для iноземцiв та зупиненням транспортного сполучення, зокрема припиненням регулярних авiаперевезень, значна кiлькiсть iноземцiв та осiб без громадянства залишилися без змоги покинути територiю України, що у бiльшостi випадкiв призвело до порушення законодавства України щодо термiнiв перебування iноземцiв на територiї України.

Для вирiшення даного питання постановою Кабiнет Мiнiстрiв України вiд 18 березня 2020 р. № 259 «Деякi питання реалiзацiї актiв законодавства у сферi мiграцiї на перiод установлення на всiй територiї України карантину» (далi Постанова) установлено, що: тимчасово, на перiод установлення на всiй територiї України карантину та протягом 30 днiв з дня його вiдмiни, до iноземцiв та осiб без громадянства, якi порушили законодавство у сферi мiграцiї в частинi недотримання ними строку перебування на територiї України чи оформлення, обмiну посвiдки на постiйне або тимчасове проживання, якщо такi порушення настали в перiод або внаслiдок установлення карантину, не застосовуються заходи адмiнiстративного впливу.

Це означає, що до iноземцiв термiн перебування яких чи посвiдка на проживання в Українi завершилися в перiод карантину не застосовуватимуть адмiнiстративну вiдповiдальнiсть та стягнення у виглядi штрафiв. Тобто, протягом 30 днiв пiсля офiцiйного завершення карантину або з вiдновленням транспортного сполучення при послабленнi карантину iноземцi зможуть без проблем покинути територiю України, та повернутися додому.

Важливо врахувати те, що якщо у перiод карантину у iноземця завершився дозволений законодавством строк перебування в Українi i вiн пiсля цього виїхав з України, то при новому в’їздi в Україну Державна прикордонна служба України буде рахувати строки вiдповiдно до вiдмiток про в’їзди та виїзди згiдно паспортного документа iноземця i якщо у iноземця використанi 90 днiв строку перебування за останнi 180 днiв та немає пiдстав для в’їзду в Україну (вiзи яка пiдтверджує мету та можливiсть в’їзду в Україну) iноземцевi буде вiдмовлено у в’їздi.

Оформлення та обмiн посвiдок на проживання (тимчасове, постiйне) в перiод карантину.

По-перше, вище згаданою Постановою встановлено, що оформлення документiв, що посвiдчують особу у перiод установлення на всiй територiї України карантину здiйснюється за мiсцем звернення особи. Це означає, що iноземець при подачi документiв не прив’язаний до мiсця своєї реєстрацiї, а може звернутися до найближчого органу де приймають документи якi вiн хоче оформити або обмiняти.

По-друге, Постановою передбачено, що iноземцi та особи без громадянства, якi не змогли виїхати за межi України або в установленому порядку звернутися до територiальних органiв/пiдроздiлiв Державної мiграцiйної служби iз заявою про продовження строку перебування на територiї України та/або про оформлення, обмiн посвiдки на постiйне або тимчасове проживання у зв’язку iз установленням карантину, якщо строк звернення для оформлення таких документiв настав у перiод установлення на всiй територiї України карантину, у строк до 30 днiв з дня вiдмiни карантину звертаються в установленому порядку до територiальних органiв/пiдроздiлiв Державної мiграцiйної служби для продовження строку перебування на територiї України чи оформлення, обмiну посвiдки на постiйне або тимчасове проживання.

Це стосується тих iноземцiв термiн перебування яких або строк подачi документiв яких припадає на перiод встановлення на всiй територiї України карантину. Iноземцi термiн перебування яких чи строки для звернення за оформленням/обмiном документiв завершився до встановлення на всiй територiї України карантину (до 12 березня 2020 року) вважаються порушниками законодавства щодо правил перебування iноземцiв в Українi та не зможуть звернутися за оформленням/обмiном документiв.

Термiн для звернення за оформленням документiв встановлено 30 днiв з дня офiцiйного завершення карантину, але фактично з моменту послаблення карантину пiдроздiли Державної мiграцiйної служби вiдновили роботу i уже зараз приймають документи на оформлення/обмiн посвiдок з прострочкою термiнiв для звернення у зв’язку з їх настанням у перiод карантину.

Звернення за оформлення дозволу на iммiграцiю в Україну в умовах карантину.

Оскiльки, Постанова та iншi нормативнi акти що регулюють роботу в перiод карантину не мiстять згадки про оформлення дозволiв на iммiграцiю, а лише щодо оформлення/обмiну постiйної посвiдки на проживання, то пiдроздiли Державної мiграцiйної служби при прийомi документiв рахують термiни перебування в Українi i якщо у вас є пiдстави для звернення за дозволом на iммiграцiю, але термiни перебування на територiї України завершилися, то документи у вас не приймуть.

Як бачимо iз вище викладеного у зв’язку iз введенням карантинного режиму в Українi перебування iноземцiв та оформлення ними документiв зазнали певних змiн. Поки що не вiдомо скiльки часу продовжуватиметься карантин в Українi та в свiтi, але на даний момент частково вiдновлено роботу транспортного сполучення мiж країнами та роботу держаних органiв щодо оформлення/продовження документiв iноземцям. Тож, якщо ви iноземець i у вас виникла необхiднiсть оформити або продовжити документи але ви не знаєте як це правильно зробити в ситуацiї що склалася на даний момент звертайтеся до нас i ми вам обов’язково допоможемо.