1.jpg

Наши услуги

Новости и публикации

assets/cache/images/images/news/kvota-2021-80x68-219.jpg

05.05.2021

24 февраля 2021 распоряжением № 148-р Кабинет Министров Украины утвердил квоту иммиграции на 2021 год.
assets/cache/images/images/immigratsiya-v-ukrainu_01-80x68-b96.jpg

02.02.2021

13 января 2021 Постановлением КМУ №19 были внесены некоторые изменения в «Порядок производства по заявлениям о предоставлении разрешения на иммиграцию
assets/cache/images/images/news/2021.01.19_dtp-80x68-c37.jpg

19.01.2021

Сотрудники ЮК "Лигал Профсервис" успешно предоставили интересы клиента в Днепровском суде г. Киева по факту ДТП по ст. 124 КУпАП.
Юридическая фирма LegalProfservice » Новости и публикации » Зміни в оформлені дозволів на працевлаштування іноземців в Україні.

Зміни в оформлені дозволів на працевлаштування іноземців в Україні.

Оформлення дозволу на працевлаштування іноземців в Україні. Зміни.

У вересні 2017 року у зв’язку з внесення змін у Закон України «Про зайнятість населення» відбулися зміни в оформленні дозволів на застосування праці іноземців (надалі Дозвіл). Ці зміни були досить суттєвими і ними було повністю змінено порядок отримання Дозволів для іноземних громадян.

Розглянемо детальніше що саме змінилося.

1. Необхідність відкриття вакансії (подання форми 3-ПН).

Завдяки змінам, які відбулися у порядку оформлення Дозволів, подання підприємством форми 3-ПН до Центру зайнятості та очікування двох тижнів для можливості подачі документів на оформлення Дозволу на застосування праці іноземця більше не потрібні. У разі прийняття іноземця на роботу роботодавець зразу ж подає документи на оформлення Дозволу.

2. Категорії іноземних громадян для працевлаштування яких необхідно отримати Дозвіл.

Іноземців яким необхідно оформити Дозвіл розділили на 9 категорій, п’ять із яких виділили як особливі категорії, які мають певні привілеї порівняно з іншими. Роботодавець отримує Дозвіл для таких іноземців:
- іноземний найманий працівник (іноземець або особа без громадянства, який/яка працює за трудовим договором в українського роботодавця згідно із законодавством України);
- відряджені іноземні працівники (іноземці та особи без громадянства, направлені іноземним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (послуг) на підставі договорів (контрактів), укладених між українським та іноземним суб’єктами господарювання);
- внутрішньокорпоративні цесіонарії (іноземці та особи без громадянства, визнані такими відповідно до графіка специфічних зобов’язань у секторі послуг Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі (стаття II Генеральної угоди про торгівлю послугами);
- іноземці та особи без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
- іноземні високооплачувані професіонали (іноземці або особи без громадянства, заробітна плата яких становить не менше 50 мінімальних заробітних плат);
- засновники та/або учасники, та/або бенефіціари (контролери) юридичної особи, створеної в Україні;
- випускники університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів, відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України;
- іноземний працівник творчої професії (іноземці та особи без громадянства, які займають посади, що передбачають створення об’єктів авторського права та/або суміжних прав як основний трудовий обов’язок);
- іноземні ІТ-професіонали (іноземці або особи без громадянства, які займають посади, пов’язані з розробленням та впровадженням результатів комп’ютерного програмування (операційної системи, комп’ютерних програм та їх компонентів, веб-сайтів, онлайн-сервісів) та криптографічних засобів захисту інформації в юридичних особах, що провадять діяльність із комп’ютерного програмування як основний вид економічної діяльності за Національним класифікатором видів економічної діяльності).

До особливих категорій іноземців належать: іноземні високооплачувані професіонали; засновники та/або учасники, та/або бенефіціари (контролери) юридичної особи, створеної в Україні; випускники університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів, відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України; іноземний працівник творчої професії; іноземні ІТ-професіонали.

3. Документи для оформлення дозволу на працевлаштування. Особливості оформлення.

Для одержання Дозволу роботодавець подає такі документи:

- заява за формою встановленою КМУ, в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів України не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці;
- копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними з перекладом на українську мову та нотаріально засвідченим підписом перекладача;
- кольорова фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;
- копія проекту трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без громадянства, посвідчена роботодавцем.

Для деяких категорій іноземців додатково подаються й інші документи (які підтверджують його належність до певної з категорій):

1) копія диплома про вищу освіту відповідного університету, визнаного в Україні в установленому порядку для випускників університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів;
2) нотаріально засвідчені копії документів, що ідентифікують об’єкт авторського права та/або суміжних прав автора та засвідчують авторство (авторське право) для іноземних працівників творчих професій;
3) копія договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктом господарювання, яким передбачено застосування праці іноземців та осіб без громадянства, які направлені іноземним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (надання послуг) для відряджених іноземних працівників;
4) рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця або особи без громадянства на роботу в Україну та копія контракту, укладеного між іноземцем або особою без громадянства та іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну з визначенням строку роботи в Україні для внутрішньокорпоративних цесіонаріїв;
5) копії рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та довідки про звернення за захистом в Україні для осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Отже, порівняно із переліком документів, які подавалися раніше ми бачимо, що після змін він зменшився і більше не потрібно подавати такі документи як: довідка про відсутність доступу до державної таємниці (це внесли у текст заяви на оформлення Дозволу); довідка про відсутність судимості; медичні довідки про відсутність інфекційних захворювань; копія статуту для засновників або учасників юридичних осіб створених в Україні. Натомість тепер необхідно подавати копію проекту трудового договору з іноземцем.

Важливою особливістю є те, що для одержання Дозволу роботодавець повинен виплачувати іноземцеві заробітну плату не менше 10 мінімальних заробітних плат та у розмірі 5-ти мінімальних заробітних плат для іноземних найманих працівників у громадських об’єднаннях, благодійних організаціях та навчальних закладах, визначених ст.. 34, 36, 37, 39, 41, 43, 48 ЗУ «Про освіту». Дане положення не застосовується до іноземців які віднесені законодавством для особливої категорії. Раніше такої вимоги не було.

4. Продовження терміну дії дозволу на працю іноземців. Внесення змін у дозвіл на працевлаштування.

Дозвіл як і раніше можна продовжити необмежену кількість раз. Перелік документів для продовження також став коротшим.

Після змін для продовження Дозволу подається:
- Заява про продовження Дозволу за формою, визначеною КМУ;
- Фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5х4,5 см.;
- Документи згідно з переліком для отримання дозволу, якщо вони змінилися.

Подавати довідку про відсутність судимості для продовження Дозволу, як раніше більше не потрібно. Документи для продовження як і раніше потрібно подати не пізніше 20 календарних днів до закінчення терміну дії Дозволу. Обмеження про подачу документів не раніше 40 календарних днів до закінчення терміну дії, яке було раніше відсутнє і документи для продовження можна подавати і раніше цього строку.

Новою функцією стала можливість внесення змін у Дозвіл, якої раніше не було. Законом визначили обставини при яких необхідно вносити зміни у Дозвіл:
1) зміна найменування юридичної особи - роботодавця, реорганізація або виділ юридичної особи - роботодавця, зміна імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем;
2) оформлення нового паспортного документа іноземця або особи без громадянства, у тому числі у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові іноземця або особи без громадянства;
3) зміна назви посади іноземця або особи без громадянства, переведення на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл.

Раніше для застосування праці іноземця на іншій посаді у того ж роботодавця потрібно було отримувати новий Дозвіл.

5. Строк дії Дозволу на працевлаштування іноземцю та оплата за його видачу.

До внесення змін Дозвіл для іноземця можна було отримати лише на 1 рік. Після змін які відбулися Дозвіл можна оформити до 6 місяців, до 1 року і до 3 років в залежності від категорії іноземців. Іноземцям віднесеним до особливої категорії дозвіл можна оформити до 3 років. Всім іншим категоріям іноземців – не більше 1 року. Дані строки застосовуються як для першого оформлення Дозволу так і для його продовження.

За одержання Дозволу як і раніше здійснюється оплата. Нововведенням стало те, що за продовження Дозволу тепер також потрібно платити так же як і при оформленні Дозволу вперше. Розмір оплати залежить від строку на який оформляється Дозвіл і становить:
1) від 1 до 3 років – шість прожиткових мінімумів для працездатних осіб;
2) від 6 місяців до 1 року – чотири прожиткових мінімуми для працездатних осіб;
3) до 6 місяців – два прожиткових мінімуми для працездатних осіб.

6. Порядок прийняття заяв та їх розгляд.

Після змін, які відбулися Заяви про видачу або продовження Дозволу можна подавати до будь-якого територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, не лише за місцем реєстрації юридичної особи як це було раніше.

Також, після змін, можливість використовувати працю іноземців появилася і в фізичних осіб-підприємців. Відтепер ФОП у якого працює іноземець так же як і юридична особа отримує Дозвіл та приймає на роботу іноземця.

Документи на Дозвіл приймаються як і раніше. Змінився порядок і строки їх розгляду. Документи на отримання дозволу розглядаються 7 робочих днів, а документи щодо продовження – 3 робочих дня. Після прийняття рішення протягом двох робочих днів воно направляється роботодавцю. Роботодавець повинен провести оплату за видачу або продовження Дозволу протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення.

Після змін відсутня можливість залишення заяви без розгляду. З’являється нове поняття, якого не було раніше – зупинення і розгляд усіх поданих документів завершується прийняттям рішення. Якщо при розгляді заяви були виявлені неточності у документах які визначені як підстава для зупинення розгляду заяви, то розгляд заяви зупиняється і про це повідомляють роботодавця. Роботодавець в свою чергу у строки визначені законом повинен виправити зауваження або ж надати вмотивовану відповідь чому він вважає, що документи які ним подані є вірними. Після одержання додаткових документів від роботодавця у встановлені строки, документи розглядають повторно і приймається рішення про видачу або відмову у видачі Дозволу. Така можливість раніше була відсутньою.

7. Інші зміни яких зазнало законодавство щодо видачі Дозволів іноземцям.

Працю іноземців можна використовувати на різних посадах у одного і того ж роботодавця або у різних роботодавців за умови отримання Дозволу на кожну посаду.

Іноземний найманий працівник може суміщати роботу на посаді, визначену дозволом, з роботою на посаді тимчасово відсутнього працівника, за умови, що суміщення триває не більше 60 календарних днів протягом календарного року.

Змінами які відбулися не передбачено порядок дій у разі втрати Дозволу, як це було раніше і можливість одержання дубліката Дозволу відсутня.

Для замовлення послуг нашої компанії Ви можете використавши форму зворотнього зв'язку або звернувшись до наших фахівців за телефонами, зазначеними на сайті.